Search

'뉴코리아헌터 35회'에 해당되는 글 1건

  1. 2017.03.22 뉴코리아헌터 2017년도 방송 출연정보 18회,35회,41회(산원초)

samsung | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2017:03:22 00:33:42

samsung | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2017:03:22 00:34:04

samsung | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2017:03:22 00:35:10

samsung | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2017:03:22 00:35:46

 

 

뉴코리아헌터 2017년도 방송 출연정보 18회,35회,41회(산원초)

 

http://www.tvchosun.com/culture/newkor/main/main.html

뉴코리아헌터 2017년도 방송 출연정보 18회,35회,41회(산원초)

뉴코리아헌터 2017년도 방송 출연정보 18회,35회,41회(산원초)

사업자 정보 표시
한국산원초산삼협회 | 박영호 | 강원도 영월군 남면 들골안길 121-3 | 사업자 등록번호 : 125-19-95360 | TEL : 010-7652-3933 | Mail : kbs33@hanmail.net | 통신판매신고번호 : 제 2017-강원영월-00007호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글을 달아 주세요