Search

'신심도김'에 해당되는 글 2건

 1. 2016.05.22 산삼도감 을 만들어 보자 (산원초)006 (3)
 2. 2016.05.22 산삼도감 을 만들어 보자 (산원초)001 (3)

SAMSUNG | DV150F/DV151F/DV155F | Normal program | Pattern | 1/45sec | F/2.5 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-80 | Flash did not fire | 2015:05:21 15:36:53

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | 2014:05:20 09:12:38

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | 2014:06:07 14:05:50

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | 2014:06:12 12:34:03

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:06:16 10:30:36

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:06:23 13:08:50

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:06:23 13:32:52

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:06:27 14:02:05

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:07:03 11:48:56

PANTECH | IM-A820L | 4.2mm | ISO-0 | 2014:07:03 11:49:06

PANTECH | IM-A820L | 1.1mm | ISO-0 | 2014:07:13 10:26:30

PANTECH | IM-A820L | 1.1mm | ISO-0 | 2014:07:16 12:39:14

산삼도감을 만들어 보자 (산원초)006

사업자 정보 표시
한국산원초산삼협회 | 박영호 | 강원도 영월군 남면 들골안길 121-3 | 사업자 등록번호 : 125-19-95360 | TEL : 010-7652-3933 | Mail : kbs33@hanmail.net | 통신판매신고번호 : 제 2017-강원영월-00007호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글을 달아 주세요

 1. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:41 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  알림 : 아무도 산삼도감을 만들지 못하였는데 5년 계획 잡고 이제 한번 산원초에서 시작해 봅니다

 2. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:43 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  기존 산원초 산삼뿌리 자료 2만장 보관 중이고 앞으로 3만장 더 수집 되면 명실공이 한국의 자연산삼과 외래종삼 을 일반인들도 한눈에 알아 볼수 있도록 노력 하겠습니다 감사 합니다.

 3. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:47 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  모든 산삼 자료는 산원초에 있으며 펌이나 스크랩은 출처를 적어 주시기 바랍니다

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:08:19 00:04:15

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:08:24 14:05:46

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:08:24 14:07:21

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:02 13:37:50

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:02 13:38:04

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:02 13:41:05

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-125 | Flash did not fire | 2014:09:02 13:58:44

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:02 15:06:13

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:03 10:33:56

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:09:04 13:02:47

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/331sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:09:04 13:03:41

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:09:09 19:42:14

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:09:18 12:12:27

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/331sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:09:18 12:39:04

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/421sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:09:18 12:39:15

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-160 | Flash did not fire | 2014:11:15 14:11:27

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:11:15 18:43:07

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:05 12:19:37

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2014:12:19 18:18:50

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:05:07 12:46:05

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/120sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-80 | Flash did not fire | 2015:05:11 16:22:42

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/120sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2015:05:11 16:35:29

산삼도감을 만들어 보자 (산원초)001

 

사업자 정보 표시
한국산원초산삼협회 | 박영호 | 강원도 영월군 남면 들골안길 121-3 | 사업자 등록번호 : 125-19-95360 | TEL : 010-7652-3933 | Mail : kbs33@hanmail.net | 통신판매신고번호 : 제 2017-강원영월-00007호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글을 달아 주세요

 1. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:39 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  알림 : 아무도 산삼도감을 만들지 못하였는데 5년 계획 잡고 이제 한번 산원초에서 시작해 봅니다

 2. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:44 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  기존 산원초 산삼뿌리 자료 2만장 보관 중이고 앞으로 3만장 더 수집 되면 명실공이 한국의 자연산삼과 외래종삼 을 일반인들도 한눈에 알아 볼수 있도록 노력 하겠습니다 감사 합니다.

 3. Favicon of https://sonwoncho.tistory.com BlogIcon 草心 草心 2016.05.22 06:45 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

  모든 산삼 자료는 산원초에 있으며 펌이나 스크랩은 출처를 적어 주시기 바랍니다